astrategjia:
ushtar Sulm Mbrojtje kritilake Pika qellimi Shtrirje Pamje Kapacitet Kostoja Defence bonus

Gjenerali (Premium) 1 1 0 1 6 16 0  

Milici 3 4 0 7 2 16 30 -1  

Këmbësori 4 6 5 7 6 16 70 -2  

Tanke 8 4 5 7 7 16 120  

Marins 7 3 5 7 6 20 160 +1  

Kunder-ajror 1 3 5 7 4 16 180 +8   +8   +8   +8   +8  

Nendetse 7 5 5 7 10 16 2 200 +2   +1   +1  

Transport 1 2 5 7 10 16 10 250  

Shkaterrues 9 7 5 7 10 16 250 +1   -1  

Bombardues 6 6 5 7 15 24 160  

Helikoptera 6 4 5 7 8 20 170 -2  

Njesi-fshehur 7 4 5 7 15 24 300  

Avjon Rojtar 1 4 0 7 20 60 400  

Transport 1 2 5 7 13 24 3 600  
  Scorcher Missile 20 1 10 1 15 20 700  

Fortifications 0 6 0 20 0 0 700  

Recruitment Center 0 1 0 20 0 0 700  

Bateria bregdetare 0 1 5 20 0 16 700 +20   +20  

Radar Array 0 1 0 20 0 150 700  

Bank 0 1 0 20 0 0 700  

Anti-Aircraft Defences 0 1 5 20 0 16 700 +20   +20   +20   +20   +20